Skip to content
Klubovna

Nezkreslená věda

NEZkreslená věda

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vyukova-videa/

Nahoru